Vaali- & Syyskokous 2019

Helsingin Jousiammuntapiiri ry
Vaali- & Vuosikokouskutsu 2019

Aika: 25.11. klo 18:00
Paikka: Kaivokatu 6, 6.krs (Unity Technologies), soita Jaakko 0400-924081

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
2) todetaan kokouksen laillisuus, hyväksytään kokouksen esityslista ja tarkastetaan edustajien valtakirjat,
3) esitetään 2018 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus,
4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
5) valitaan piirin johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
    Erovuorossa: Jaakko Setälä (PJ), Juuso Heikkilä, Susanna Laamanen, Hanssi Sirén, Mikael Wahlroos
6) valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
7) päätetään jäsenseuroilta kannettavan jäsenmaksun suuruudesta,
8) vahvistetaan seuraavan toimintakauden talousarvio ja toimintasuunnitelma,
9) käsitellään muut asianomaisessa järjestyksessä vireille pannut asiat, huomioon ottaen yhdistyslain 14 §:n määräykset.

Kaikilla HJAP:n seuroihin kuuluvat tervetulleita, äänioikeutettuja on kunkin seuran edustaja valtakirjalla.