Vuosikokous 2020

Paikka: Koivuviita 12, Espoo / Videoneuvottelu
Aika: Torstaina 2.4. klo 18

Kokous olosuhteista johtuen poikkeuksellisesti myös videoneuvotteluna. Etänä osallistuvat viralliset edustajat toimittavat valtakirjansa postitse. Jos haluat osallistua videoneuvottelulla pyydän ilmoittautumaan sähköpostitse puheenjohtajalle. Etäosallistuminen on nykyisessä tilanteessa suotavin vaihtoehto.

Esityslista:
1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2) todetaan kokouksen laillisuus, hyväksytään kokouksen esityslista ja tarkastetaan
edustajien valtakirjat
3) esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai
toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
4) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
5) käsitellään muut asianomaisessa järjestyksessä vireille pannut asiat