Käyttösäännöt

Ruskeasuon jousiammutarata

  • Radan käyttö on sallittu vain Helsingin jousiammuntapiirin jäsenseurojen jäsenille tai sellaisille SJAL:n tai FFAA:n jäsenseurojen tai muiden luvan saaneiden yhdistysten jäsenille, jotka ovat maksaneet taustamaksun.
  • Taustoihin on sallittua ampua vain taulukärjin varustettuja nuolia, ei leikkurikärkiä tms.
  • Yli 95 paunan jäykkyisillä jousilla taustoihin ampuminen on kielletty.
  • Easpypull-taustoihin (keltainen keskusta) tulee taulujen keskustat sijoittaa Easypullin kohdalle.
  • Ensikertalaisten tulee pyytää kokeneempaa radan käyttäjää esittelemään turvallisuuskäytännöt.

Turvallisuus

  • Kullakin taustaryhmällä ammutaan samalta viivalta ja nuolet haetaan samaan aikaan.
  • Jousta ei saa jännittään siten, että kesken jännityksen lähtevä nuoli lentäisi taustan yli (ns. high draw). Erityisesti tämä on huomioitava taljajousella, jossa laukaisulaitteen tai d-loopin hajoaminen voi aiheuttaa vaaratilanteen, jos jousi jännitetään yläkautta.

Taustamaksu

Henkilö, joka ei ole HJAP:n jäsenseuran jäsen, mutta on muun SJAL:n tai FFAA:n jäsenseuran jäsen, voi hankkia oikeuden käyttää Ruskeasuon jousiammuntarataa maksamalla taustamaksun ja sitoutumalla noudattamaan kentän käytötön liittyviä sääntöjä ja ohjeistuksia. Myös muu jousiammuntaa harrastava rekisteröity yhdistys voi hakea jäsenilleen vastaavaa oikeutta käyttää rataa taustamaksua vastaan. Ulkopuolinen henkilö saa käydä HJAP:n jäsenseuran jäsenen mukana ampumassa radalla kaksi kertaa ilman maksua. Aktiivisemmin harjoittelevan on maksettava taustamaksu tai liityttävä HJAP:n jäsenseuran jäseneksi. Liiton valmennusryhmien yhteisharjoitukset on vapautettu maksusta.

Taustamaksu kalenterivuodelle 2019 on 35 euroa.

Taustamaksun voi maksaa piirin tilille. Viestissä on mainittava maksajan nimi ja seura. Tieto maksusta, nimi ja seura on myös lähetettävä sähköpostitse tiedoksi osoitteeseen johtokunta (ät) helsinginjousiammuntapiiri.fi.