Kevätkokous 2022

Paikka: Kaivokatu 6 (Unity/Setälä) / Videoneuvottelu

Aika: Tiistaina 29.3. klo 19:15

Kokous olosuhteista johtuen myös videoneuvotteluna. Etänä osallistuvat viralliset edustajat toimittavat valtakirjansa (sähkö)postitse. Pyydämme kaikkia osallistujia ilmoittautumaan sähköpostitse puheenjohtaja@helsinginjousiammuntapiiri.fi, etäosallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille.

Esityslista:

  1. Avataan kokous
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus, hyväksytään kokouksen esityslista ja tarkastetaan edustajien valtakirjat
  4. esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
  5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
  6. käsitellään muut asianomaisessa järjestyksessä vireille pannut asiat (ei ilmitulleita asioita)
  7. Päätetään kokous
  8. Vapaata keskustelua, aiheina esimerkiksi kesän kilpailut (mahdollisesti jouksujousiammuntaa?)