Kevätkokous 2021

Paikka: Kaukolantie 10 as2, Espoo (Hätönen) / Videoneuvottelu

Aika: Tiistaina 30.3. klo 19

Kokous olosuhteista johtuen myös videoneuvotteluna (suositeltu tapa). Etänä osallistuvat viralliset edustajat toimittavat valtakirjansa (sähkö)postitse. Pyydämme osallistujia ilmoittautumaan sähköpostitse puheenjohtaja@helsinginjousiammuntapiiri.fi, etäosallistumislinkki toimitetaan ilmoittautuneille.

Esityslista:

  1. Avataan kokous
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus, hyväksytään kokouksen esityslista ja tarkastetaan edustajien valtakirjat
  4. esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
  5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
  6. käsitellään muut asianomaisessa järjestyksessä vireille pannut asiat (ei ilmitulleita asioita)
  7. Päätetään kokous
  8. Vapaata keskustelua, aiheina esimerkiksi kesän kilpailut ja piirin webbisivujen päivitysprojekti