Kokouskutsu – Vaalikokous 2017

Kokouskutsu – Helsingin Jousiammuntapiiri – Vaalikokous 2017

Paikka: Pullmans Bar, Helsingin Rautatieasema
Aika: Tiistai 28.11.2017 klo 18:00

Käsiteltävät asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • todetaan kokouksen laillisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista ja tarkastetaan edustajien valtakirjat
 • esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus (käsittelyssä poikkeuksellisesti vaalikokouksessa)
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle (käsittelyssä poikkeuksellisesti vaalikokouksessa)
 • valitaan piirin johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle
  Erovuorossa:
  Jaakko Setälä (Hood)
  Heikki Hietanen (Artemis)
  Juuso Heikkilä (Artemis)
  Matti Sirola (WT)
  Mikael Wahlroos (Hood)
 • valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
 • päätetään jäsenseuroilta kannettavan jäsenmaksun suuruudesta
 • vahvistetaan seuraavan toimintakauden talousarvio ja toimintasuunnitelma

  Kokousmateriaalit pyritään julkaisemaan perjantaina 24.11.