Vuosikokous 2015

Helsingin Jousiammuntapiirin vuosikokous 2015

KOKOUSKUTSU

Aika: maanantai 30.3.2015 kello 19

Paikka: Maunulan Liikuntahallin kokoustila, osoitteessa Maunulanmäki 3, 00630 Helsinki

Esityslista:

  1. suoritetaan kokouksen avaus
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  3. tarkistetaan edustajien valtakirjat
  4. todetaan kokouksen laillisuus
  5. hyväksytään kokouksen esityslista
  6. esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
  7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
  8. suoritetaan kokouksen päättäminen