Kevätkokous 2023

Paikka: Ravintola Pullman, Helsingin Rautatieasema

Aika: Torstaina 30.3. klo 18:15

Esityslista:

  1. Avataan kokous
  2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus, hyväksytään kokouksen esityslista ja tarkastetaan edustajien valtakirjat
  4. esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus
  5. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
  6. käsitellään muut asianomaisessa järjestyksessä vireille pannut asiat (ei ilmitulleita asioita)
  7. Päätetään kokous
  8. Vapaata keskustelua